• Home
  • Werkwijze van You and Me Coaching

Werkwijze van You and Me Coaching

Na aanmelding volgt een intakegesprek.  Het intakegesprek heeft als bedoeling kennis met elkaar te maken en samen met u de vraag helder te krijgen. Op grond van de intake wordt de koers bepaald. Naar gelang de situatie wordt gekozen voor coachting of counseling, of een combinatie van beiden.

Ik zal  u een vragenlijst mee naar huis geven die we in de eerste sessie samen doornemen. Hierdoor wordt een beeld verkregen van wie u bent.
Wat heeft u gevormd, hoe staat u in het leven, welke patronen hebt u ontwikkeld?
Wat hindert u, waar loopt u  vast, wat wilt u veranderen? In overleg stellen we dan werkdoelen vast.

Binnen de sessies gaat het voornamelijk over voelen en beleven wat er met u  gebeurt. Zo krijgt u zicht op hoe u bepaalde patronen in stand houdt. Ook ontdekt u wat uw behoeften zijn. Vervolgens leert u nieuwe mogelijkheden en hoe deze toe te passen in uw dagelijks leven. Zodat u meer kwaliteit van leven kan gaan ervaren.