• Home
  • Ethische gedragscode voor coaches

Ethische gedragscode voor coaches

You and Me coaching verbindt zich aan de Ethische Code zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en de Stichting Counselling. De Ethische Code geeft randvoorwaarden om de professionaliteit van de coach tijdens het uitoefenen van zijn beroep te waarborgen.
Zo zijn er regels en richtlijnen over geheimhouding en vertrouwelijkheid, bijscholing en werken binnen de grenzen van de eigen competenties.

Tijdens een coachingstraject bij You and Me coaching is altijd sprake van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Alles wat tijdens de sessies besproken wordt, blijft tussen coach en cliënt.
Er wordt aan dossiervorming gedaan. Dit is voor eigen gebruik van de coach. De cliënt heeft altijd recht op inzage. Informatie wordt slechts aan derden doorgespeeld met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.