Counselling

Naast coaching bied ik ook counselling. Counselling is een laagdrempelige vorm van gesprekstherapie. Het heeft als doel inzicht in de eigen levenssituatie te verkrijgen en vaardigheden te ontwikkelen. Het uitgangspunt is om stap voor stap te leren het eigen probleemoplossend vermogen te vergroten.

Anders dan therapie is counseling een vorm van kortdurende psychosociale begeleiding voor mensen die emotioneel gezond zijn, met niet al te ernstige problematiek. Counselling is geschikt voor wie een probleem ervaart op persoonlijk en/of emotioneel gebied en daarbij hulp wil.

Counselling biedt volgens een fasemodel een aanpak van de hulpvraag van de client, wat kan leiden tot structurele verbetering. Aan de hand van een samen opgesteld plan wordt er gewerkt aan een concrete situatie. Centraal hierbij staan de wensen, doelen, verantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en kwaliteiten van de client. Counselling richt zich op de gevoelslaag, gedachten, innerlijke overtuigingen en achtergronden van waaruit iemand handelt