Coaching

Coaching richt zich op het beter functioneren, ontwikkelen en presteren van personen en is praktisch en doelgericht van aard. You and Me coaching kan u helpen te bepalen welke doelen u wilt behalen? Er wordt uitgegaan van de kracht, kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de cliënt. Door open vragen te stellen stimuleert de coach je gedachtegang. Hierdoor kom je zelf tot het antwoord. Een coach staat je bij zodat jij je leven kan leiden zoals jij dat wenst, op professioneel gebied en op persoonlijk gebied. Met een coach zal jij sneller en gemakkelijker je doelen bereiken.

Een coach daagt je uit tot zelfreflectie en bewustwording en zorgt ervoor dat jij je potentieel ziet en gebruikt. Een coach geeft je inzicht in je manier van denken, je overtuigingen en vaste patronen.

Coaching helpt je om oorzaken van ongewenst gedrag bloot te leggen, deze oorzaken op te ruimen en om nieuw gewenst gedrag uit te dragen.

Een goede coach helpt je bij:
Het vaststellen van wat je uiteindelijke doel is. Uit uitstippelen van het pad naar je doel toe. Opruimen van de belemmeringen die je tegen houden je doel te bereiken.Aanpassen van de route naar je doel indien nodig.